Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
DiğerEğlence

Çocukken Görsel Sanat Eğitimi

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GÖRSEL SANAT VE GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ

  • SANAT NE VE NİÇİN KULLANILIR?

Sanat, bir nevi sembollerle iletişim kurma yöntemidir. Birey, somut veya soyut bütün benliğiyle ortaya bir eser çıkarır. Bu bir çeşit kendini ifade etme yöntemi olarak da düşünülebilir. Sanat, ortaya çıkarılan ürünün derininde yatan yaratıcılıktır. Özgündür. Bireyseldir. Kişinin elindedir.

Niçin bu kadar önemli? Sanatın; birtakım duyguları, düşünceleri aktarmak, yeni fikirleri ve/veya olayları somutlaştırmak, ortaya çıkarmak, netleştirmek ayrıca bütün bunların; olduğundan daha zevkli hale gelmesini sağlamak gibi birçok amacı vardır. Aynı zamanda sanat, ifade edilmesi istenen bir durum veya olayın dile getirilme biçimi olduğu için gerek eğitimcilerin gerekse pedagogların incelemesinin önem arz ettiği bir iletişim yöntemidir.  Sanat, beynin sağ ve sol lobunun aynı anda çok güçlü bir şekilde çalıştığı tek alandır. Dolayısıyla bilişsel gelişim üzerinde de yadsınamaz derecede etkiye ve öneme sahiptir

  • ERKEN ÇOCUKLUK VE SANAT

Sanat, çocukların bu dünyayı anlamasını ve anlamlandırmasını sağlamaktadır. Birtakım çizgi ve sembollerle kendilerini ifade edebildiklerini, duygu ve düşüncelerini açıklayabildiklerini düşündükleri için resimler ve renkler onlara çok şey ifade etmektedir. Dolayısıyla sanat erken çocuklukta oldukça önemli bir daldır. Sanat eğitimi, çocukların yalnızca duygu dünyasına değil, fiziksel gelişim alanına da hitap etmektedir. Sanat eğitimiyle çocukların el- göz koordinasyonları önemli derecede gelişir. Gerek kalem tutuşu gerekse diğer sanat materyallerini kavramaları, el bilek gücü ve gelişimi için önemlidir. Bu süreçte nesne manipülasyonu da doğru orantıda gelişmektedir.

*Nesne manipülasyonu: Nesneleri yönlendirme. Nesnelerin konumunu değiştirme, nesnelere ekleme yapma veya çıkarma, onlara değişiklikler yapma.

Çocuklar kendilerini, yaptıkları işe maksimum düzeyde verir. Bu, onların dikkat motivasyonuna olumlu dönüş sağlar.

İş üzerine ilgi ve dikkatlerinin artmasını dolayısıyla yaptıkları işle motive olmalarını sağlar.  Bu bir grup çalışması ise materyal paylaşımı, fikir alışverişi gibi durumlar çocukta paylaşımcılığı ve iş birliği bilincini oluşturacaktır. Grup içerisinde zaman zaman farklı fikirler, farklı duygu ve düşünceler oluşacağı, bambaşka eserler ortaya çıkacağı için, çocuk da doğal olarak içinde bulunduğu ortamda farklılıklara saygı duymayı öğrenecektir.

Sanatın ve sanat uygulamalarının çocuklar üzerinde ne derece önemli olduğunu John Dewey de ifade etmiştir. Dewey, çocukları aktif öğrenenler olarak tanımlamış ve dolayısıyla çocukların uygulamalı bir şekilde öğrenim süreci geçirmeleri gerektiğini, sanat eğitiminin uygulamalı bir alan olmasından ötürü de ayrı bir bölüm olarak görülmektense eğitim programı içerisinde aktifliğinin kaynaştırılması gerektiğini ifade etmiştir.

Yani ayrı bir disiplin olarak görülmesinden ziyade, programın içine diğer alanlara da etkisinin dağıtılmasının, homojen ve aktif bir program olmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Bir diğer önemli isim olan Franz Cizek ise sanat eğitiminin babası olarak bilinmektedir. Cizek, çocukların doğasında bulunan gereksinimlerin içerisinde kendilerini ifade etme ve kendi içlerinde oluşturdukları yaratıcılığın geliştirilmesi ihtiyacının sanat eğitimiyle giderilebileceğini; bununla doğru orantıda öğretmenlerin bu alanda tercih edecekleri yöntem teknik ve materyallerin, bu ihtiyaçları temel alarak düzenlenmesinin gerekliliğini ifade etmiştir.

Bu sayede çocukların yaratıcılıklarının önündeki engeller kalkmış olacak, sanat alanında gelişmeleri kolaylaşacak; geleceğe daha özgür ve özgüvenli bireyler yetişecektir.

Okul öncesinde sanat eğitiminin özellikleri arasında en önemlisi, çocuğa sunulan belki de onlarca materyal arasında seçim yapma imkânı vererek, onun düşüncelerinin kendi eylemleri üzerinde etkin olduğunu ve sürecin kendisi tarafından yürütüleceği mesajını ona vermektir. Böylece çocuk, seçim hakkının olduğunu ve birey olarak ona önem ve değer verildiğini, duygu ve düşüncelerine saygı duyulduğunu algılar. Süreç onlar için çok daha keyifli ve verimli ilerler.

 

  • SANAT EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Sanat;

Kimi zaman iş birliğiyle ilerler. Grup çalışmaları, bünyesinde paylaşımcılığı ve yardım etmeyi barındırır.

Süresizdir, daha net ifadeyle zaman kavramı kişiseldir. Kimisi için 10 dakika olan sanat etkinliği kimisi için 1 saattir.

Adildir, demokratiktir. Çocuk, ona sunulan kategoriler arasından seçimler yaparak eserini ortaya çıkarır.

Eğlencelidir ve zevk verir. Çizgiler, renkler, anlamlar ve bütün süreç zevk verir. Kişiyi motive eder.

Aynı zamanda gurur vericidir.  Motive edişiyle doğru orantıda gurur da verir. Süreçte renklerin keşfi, renk ve çizgilerin uyumunu yakalamak, bütün bunların toplamında ise ortaya çıkan ürünün kendisine ait olduğunun farkında olmak, çocuğa inanılmaz derecede gurur verir. Eserini herkes görsün ister. Bu yüzden eserler genelde kısa bir süre de olsa sınıf panolarında sergilenir.

Sınırsızdır. Sınırları yoktur. Birçok teknik, yöntem, materyal ve mekânda ortaya çıkabileceği için belli kısıtlama içermez. Kişi, hangi şekilde kendini gösterebileceğine inanırsa tercihlerini de ona göre belirler.

Somuttur. Yukarıda da bahsedildiği üzere çizgiler, renkler, bir duygu dünyasının veya yaşanmışlığın izlerini taşır. Bunlardan anlam çıkarmak ve gerekli mesajları almak gerekir. Çocukların en önemli iletişim yöntemlerinden birisi resimdir. Yeri gelir bir çizgi mutluluğu, bir renk acıyı barındırır.

  • SANAT EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Erken çocuklukta sanat eğitiminin asıl amacı, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesini desteklemek, çocuklara estetik değerlerin farkındalığını kazandırmak, sanata ve sanat eserlerine karşı gereken hassasiyeti ve duyarlılığı onlara kazandırabilmektir.

Sanat eğitiminin diğer amaçları:

Çocuğun, gelişim alanlarının tamamını desteklemek

Sanat eserlerini inceleyip anlayabilecek ve onları eleştirebilecek seviyeye gelebilmelerini sağlamak

Çocuklara düşünce ve hareket özgürlüğü için gerekli süreci ve ortamı sağlamak

Ortaya çıkardıkları eserler ile özgüvenli, sorumluluk alabilen bilinçli ve üretken kişiler olmalarını sağlamak

Vücudunun belirli bölgelerini ve çocuğun duyularını aktif hale getirmelerini sağlamak

Şeklinde sıralamak mümkündür.

Bilge Kadın

Bilgekadin.com sitesi içeriği tamamen bilgi amaçlı olup Moda, Sağlık, Pratik Bilgiler ve Yemek Tarifleri hakkında güncel hayata dair merak edilen tüm konuları ele alan ve en doğru bilgileri en güncel haliyle okuyucularına ulaştırmayı amaçlayan moda sitesi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu