Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Diğer

Aile İlişkileri, Yapısı ve Fonksiyonları

Aile İlişkileri

Geleneksel olarak aile, insan topluluğunun temel birimi olarak kabul edilmiş ve toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Aile, üyelerin ortak değerler paylaştığı, belirli konumların oturduğu, etkileşime fazla zamanın ayrıldığı sosyal bir gruptur. Aile şu gereksinimleri sağlar: cinsellik, üreme, ekonomi, beslenme, eğitim, sosyalleşme, bakım, statü ve politika.

Bir grubun aile olarak nitelendirilmesinde bunların hepsinin değilse de birkaçının olması gerekli görülmektedir. Aile üyeleri, çocuk/çocuklar doğurur ve büyütür, ekonomik ve politik iş birliği yapar ve tüm yaş dönemlerinde hastalık ve güçsüzlükte birbirine bakım sağlar.

 

Aile Yapısı

Aile yapısı, üyelerinin kim ve birbirleriyle ilişkilerinin ne olduğu anlamına gelir. Yapı, aileler arasında olduğu kadar, zaman içinde de her bir aile için değişiklik gösterir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ailenin geleneksel yapısı çekirdek aile olmasına rağmen, bugün pek çok diğer aile yapıları da yaygın olarak görülmektedir. Aile üyeleri her zaman aynı evde birlikte yaşamaz ancak ilişkilerindeki bağlılık devam eder.

 

 1. Çekirdek Aile

Çekirdek aile, geleneksel olarak evli bir kadın ve erkek ile onların çocuklarından oluşur. Aile üyeleri, genellikle çocuklar kendi kendilerini geçindirmek ya da üniversite eğitimlerine devam etmek için evden ayrılıncaya kadar yaşar. 2000 yılında ülkenin 112 milyon hane halkının %22,5’i 18 yaşından küçük çocukları olan evli çiftlerden oluşmaktaydı. Çekirdek ailenin çeşitleri, çocuksuz olarak devam edenler ya da bağımsızlık periyodundan sonra eve dönen büyük çocuklu çiftlerden oluşmaktadır. 1970’de aileleriyle yaşayan yetişkin çocukların (18 yaşından büyük) oranı %6,6 iken, bu oran 2007 yılı itibarıyla, artarak %11 olmuştur.

Çekirdek ailenin geleneksel rollerinde, erkek ev dışında çalışarak evin geçimini sağlamakta, kadın ise evin ve çocukların fiziksel tedariklerinden sorumlu olmaktadır. Kendi çocukları ile yaşayan çekirdek aile yüzdesi, 1970’te tüm hane halkları içinde %40 oran da iken, bu oran 2007 de %23’e azalma göstermiştir. Bunula beraber evin dışında çalışan. 18 yaşından küçük çocuğu olan annelerin oranı 1975’den (%47) 2007’ye (%71) çarpıcı artış göstermiştir. Tüm bunlara ilave olarak, kadın eşler evi geçindirme rolünü üstlenirken, çocuklara bakmak için işgücünü terk eden erkeklerin sayısı da çoğalmaktadır.

 

 1. Tek Ebeveynli Aileler

Ayrılma ve boşanma oranlarındaki artışlar, evlenmeksizin tek ebeveyn olarak yaşamanın kabulü ile bir ebeveyn ve bir ya da daha fazla çocuktan oluşan tek ebeveynli ailelerin oranı 1970 yılında %17 iken bu oran karlanarak 2007 yılında %27′ ye yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2007 yılında, son on yıl öncesine göre %49’dan daha fazla oranda. 19 milyon tek ebeveynli aile bulunmaktadır.

Tek ebeveynli ailelerde temel neden eşin ölümü, ayrılma ya da tekil yaşamı benimseme olabilmektedir. Bu aileler, destek sistemlerindeki yetersizlikten dolayı mali zorluk ve ailevi streste artış yaşayabilmektedir. Tek ebeveynli ailelerde kadınların oranı erkeklere göre 6:1 pay ile daha öndedir.

 

 1. Karma Aile

Karma aile (üvey aile) üyeleri, biri fizyolojik ebeveyn diğeri fizyolojik olmayan ebeveyn ve ona ait çocuklardan oluşur. Bu ailede her bir aile üyesi yeni aile üyeleri ile ilişkilerini oluşturma mücadelesi verirken, yeni aile biriminin bir parçası olmayan biyolojik aile üyeleri ile de mümkün olduğunca bağlarını ve bağlılıklarını devam ettirirler.

 

 1. Resmi Olmayan Aile

Resmi olmayan aile yapısı, resmi veya hukuki evlilik bağı olmaksızın bireylerin birlikte yaşaması anlamına gelir. Bu tür çiftler, evlilik için bir deneme veya bir seçenek olarak kadın ve erkekten oluştuğu gibi gay (eşcinsel) ve lezbiyen gibi çiftlerden de oluşur.

 

 1. Geniş Aile/Kuşaklararası Aile

Geniş aile yapısı, büyük ebeveynler, teyzeler, amcalar ve kuzenlerin katılmasıyla önceden listelenen aile tiplerinin genişlemesidir. Üyeleri aynı çatı altında yaşayabilir veya yaşamayabilir ve üyeler her bir birey üzerine değişik etki uygular. Ayrıca geniş aileler, birkaç kuşağın bir altında birlikte yaşadığı kuşaklararası aileler olarak da sınıflandırılabilir.

 

 1. Kollektif Aile

Kollektif aile, dini ilişki, ideoloji ve ekonomik gereksinim gibi ortak bir bağı paylaşan birkaç üyeden oluşur. Genç erişkinlerin üniversite eğitimine devam ederken yaşam yerlerini paylaşması buna bir örnektir. Bu örnek gibi bir durumda üyelik birimde istikrarsızlık olduğunda kısa dönemli veya tarım kooperatifleri gibi bir duruma benzer uzun dönemli olabilir.

 

 1. Geleneksel Olmayan ve Diğer Aileler

Geleneksel olmayan aileler bazı aile tanımlarına uymaz. Fonksiyonel bir aile biçiminde kurulan aynı cinsiyetli ebeveynler diğer ilişkilerinden çocuklara sahip olabilirler ya da çocuklar evlat edinilmiş veya tıbbi yöntemler sayesinde edinilmiş olabilir. Aynı cinsiyetli aileler giderek daha çok görülmekte, evlilikler sayesinde aynı cinsiyetli kişiler ilişkilerine yasallık kazandırmaya çalışmaktadırlar.

Aile yapısında başka biçimlerde mevcuttur, bir aile üyesinin çalışmak veya okuluna devam etmek için ailesinden yarım gün uzakta yaşaması ile oluşan gezici evlilikler de olduğu gibi. Büyütmek için bakılan veya evlat edinilen çocuklar bir aileye çocuk dahil etmenin bir diğer yoludur. Birçok aile, Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Doğu Avrupa’ dan yetimlerde dahil olmak üzere kendilerinden farklı ırktan çocuklar evlat edinmiştir.

Hiç evlenmemiş veya ayrılmış veya boşanmış yalnız yaşayan tek bir yetişkin, “ailesiz ev halkı” olarak nüfus sayımı verilerinde tanımlanmakta ancak bu tek kişi gizli bir biçimde daha büyük bir aileye de ait olabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun değişen demografiklerine ait daha fazla bilgi, Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu’nun internet sayfasından bulunabilir.

 

Aile Fonksiyonu

Aile fonksiyonları her ailede farklı olsa da tüm ailelerde ban ortak hedeflere ulaşma vardır. Aile tanılaması, aile ve sosyal grupların altı destek fonksiyonundan oluşmaktadır. Ailelerin alışılagelmiş fonksiyonları, bakımın fiziksel ve ekonomik tedariki, cinsel ilişki, üreme, eğitim, sosyalleşme, beslenme, problem çözme ve hedef belirlemede destek sağlamadan oluşur. Aile ilişkilerinde fiziksel bağların yanında aile üyeleri, destek ve güvenlik sağlayarak duygusal bağlar yaşar, böylelikle büyüme ve gelişmeye yardım edilir. Aile fonksiyonları aile yapılarındaki gibi, birey aile içindeyken zamanla evrimleşir.

 

 1. Fiziksel Tedarik

Fiziksel bakım sağlama, tüm aile üyeleri için en ortak gereksinimdir ancak yaşlı ve hastalığı olan bağımlı üyeler için daha da önemlidir. Fiziksel bakım; beslenme, giyinme, barınma ve sağlık bakımını kapsar. Çoğu ailede, bazı üyeler diğerleri için rahatlık ve güvenliği sağlar. Bu üyeler yemek, temizlik, gıda ve giyim için alışveriş yapar ve diğer üyelerin mümkün olduğunca beslenmesini ve yıkanmasını sağlar. Bu bakım ve bakımı sağlayanlar, hastalık gibi bazı durumlarda ya da yeni aile yapıları ile değişebilmektedir.

 

 1. Ekonomik Tedarik

Bir veya daha fazla aile üyesi, beslenme ve giyinme gibi temel gereksinimler, eğitim ücreti gibi geleceğe yönelik tedarikler için para katkısı sağlar. Aileler, genellikle bazı üyeler tarafından kazanılan paraları paylaşır. Günümüz ekonomik ortamı ve yükselen yaşam standartları ile çift kariyerli aileler artarak yaygınlaşmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınların yaklaşık %60’1, günümüz toplam çalışanlarının hemen hemen %50′ sini oluşturarak işgücünde çalışmaktadır. Son 20 yıl içinde politika ve mevzuatta, özellikle Aile Hekimliği Bırakma Yasası’nda “iş korumalı” yıllık izin 12 haftaya kadar garanti edilerek iş gücü eşitliği sorunlarında gelişmeler sağlanmıştır.

 

 1. Cinsel Yakınlık

Ailelerde çiftlerin çoğunda cinsel yakınlık gereklidir. Bu temel insan gereksinimi ve gelişimsel bağlantı, aile içinde karşılanabilir. Destekleyici bir ailede çiftler, birbirlerinin cinsel gereksinimlerinin karşılanmasında aktif rol oynar. Güvenilir aile planlaması yöntemlerindeki gelişmeler planlanmamış gebelikler üzerindeki endişeyi daha da azaltarak, çiftlerin cinselliklerini yansıtma yeteneğini de etkilemiştir.

 

 1. Üreme

Üreme tüm aileler için bir aile fonksiyonu değildir, belirlenmiş bir aile yaşamından ziyade çoğu kez bir tercihtir. Çiftler bunu erteleyebilir ya da çocuk doğurma işlemini gerçekleştiremez ya da bir seçenek olarak bertaraf etmeyi seçebilir. Evlat edinme, koruyucu ebeveynlik, donör sperm kullanma, taşıyıcı annelik/ donör programlan gibi çocuk sahibi olmadaki alternatif yöntemler, ailelerin çocuk isteklerini yerine getirmek için vardır.

 

 1. Eğitim

Eğitim resmi ya da gayri resmi tüm ailelerin fonksiyonudur. Aileler ve diğer yetişkinler çocukların yanlışını düzeltir, kendi kendilerine nasıl bakacaklarını öğretir, olgunlaşmalarına yardım eder ve onları resmi öğrenme için okula gönderir. İleri yaş aile üyeleri deneyimlerinden öğrenmiş olduğu bilgileri daha genç aile üyeleri ile paylaşırken, daha genç aile üyeleri değişen dünya hakkındaki bilgileri de ileri yaş yetişkinlere öğretir. Eğitim sadece iletişim bilgisini kapsamaz, aynı zamanda problem çözme, başa çıkma, tutum ve değerleri de kapsar. Eğitim çoğu ailede süreklidir, hayat boyu devam eder.

 

 1. Sosyalleşme

Sosyalleşme tüm ailelerde özellikle kapalı geniş ailelerde bir fonksiyondur. Yemek masasında birlikte toplanma ve tatil kutlamalarında bir araya gelme sosyalleşmenin en önemli fırsatlarıdır. Bu tür olaylar sayesinde aile üyeleri, birbirleriyle geçinmeyi öğrenir, değişik durumlarda uygun davranır ve kültür, gelenek ve dini inançlarını yansıtır.

 

 1. Yetiştirme ve Destek

Aileler, doğumla ilk bağlantı ile başlayarak yaşlanma ve ölüme kadar olan süreçte aile üyelerine yetiştirme ve destek görevi sağlar. Büyüme için yetiştirme ve destek; koruma ve güvenlik kadar sevgi, ait olma ve şefkat gibi duygusal görevler ile de sağlanabilir.

Bilge Kadın

Bilgekadin.com sitesi içeriği tamamen bilgi amaçlı olup Moda, Sağlık, Pratik Bilgiler ve Yemek Tarifleri hakkında güncel hayata dair merak edilen tüm konuları ele alan ve en doğru bilgileri en güncel haliyle okuyucularına ulaştırmayı amaçlayan moda sitesi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu